IEKS Cruz Etcheverria Karaté do

Konstantzia, konpromisoa eta zintzotasuna praktikan.